5 d’octubre de 2018

EL JOC


En el joc es combina activitat, pensament, sensibilitat i autonomia, perquè el joc és bàsicament una actitud, una manera d’utilitzar la ment, articulant realitat i fantasia, integrant el coneixement i l’emoció. Jugar es converteix en una activitat en què els infants mostren un alt grau de concentració, capacitat imprescindible per aprendre.